گرفتن خرد کردن معدن متعلق به خود قیمت

خرد کردن معدن متعلق به خود مقدمه

خرد کردن معدن متعلق به خود